Veraset ve İntikal

Marka sahibinin ölümü halinde tescilli marka hakları kendiliğinden mirasçılarına geçer.
Bu işlemin Türk Patent Enstitüsüne müracaatının yapılabilmesi için aşağıdaki belgeler gereklidir.

• Veraset ilamı
• Marka tescil belge aslı
• Vekaletname

İŞMAN © 2012 Gizlilik Kosullari   İşman Tescil "İŞMAN DANIŞMANLIK" markasıdır. www.ismandanismanlik.com