Adres Değişikliği

İsim, Firma Şirket Adres, Değişiklikleri

Marka sahibinin isim, adres, değiştiği hallerde bu değişiklik, ilgili markanın tescil numarası ile yapılacak değişikliği belirtir talep, yönetmelikte belirtilen belgelerin teslim edilmesi ile sicile kaydedilir

Şirket Adres değişiklikleri marka başvurularına da uygulanır.

Adres Değişikliğin aynı şirkete ait birden fazla başvuru veya tescil ile ilgili olduğu hallerde, talep edilen değişikliğin her bir başvuru ve tescil için aynı olması koşuluyla tek bir talep yapılması yeterlidir.

Birinci fıkrada bahsedilen değişikliklerin, marka sahibinin yeni bir marka başvurusu sırasında tespit edilmesi halinde sicilde adına kayıtlı bulunan tescil ve başvuruların tamamı üzerinde bu değişikliklerin yapılması gerekir.

İsim, adres değişiklikleri sicile kayıt edilmediği sürece Türk Patent Enstitüsü tarafından hak sahibine yapılacak bildirimlerde mevcut sicil kaydı dikkate alınır.

Şirket ,Şahıs Adres  Değişikliği İçin İstenen Belgeler
Firma,şirket ve şahısların adreslerinin  değişmesi halinde tüm markalarınızda aşağıdaki belgelerle birlikte Türk Patent Enstitüsüne müracaat edilerek gerekli değişikler yapılır.

• Vekaletname
• Adres  değişikliğini gösteren dilekçe,form,bilgi

İŞMAN © 2012 Gizlilik Kosullari   İşman Tescil "İŞMAN DANIŞMANLIK" markasıdır. www.ismandanismanlik.com