Nevi Değişikliği

İsim, Firma Şirket Nevi Değişiklikleri

Marka sahibinin isim, nevi, değiştiği hallerde bu değişiklik, ilgili markanın tescil numarası ile yapılacak değişikliği belirtir talep,yönetmelikte belirtilen belgelerin teslim edilmesi ve ücretinin ödenmesi ile sicile kaydedilir ve gazetede yayımlanır.

Şirket nevi değişiklikleri marka başvurularına da uygulanır ve başvurunun yayımlanmasından sonra gerçekleşen değişiklikler bültende yayımlanır.

Nevi Değişikliğin aynı şirkete ait birden fazla başvuru veya tescil ile ilgili olduğu hallerde, talep edilen değişikliğin her bir başvuru ve tescil için aynı olması koşuluyla tek bir talep yapılması yeterlidir.

İsim, nevi değişiklikleri sicile kayıt edilmediği sürece Türk Patent Enstitüsü tarafından hak sahibine yapılacak bildirimlerde mevcut sicil kaydı dikkate alınır.

Şirket nevi değişiklik talebinde yer alan herhangi bir beyanın doğruluğundan haklı nedenlerle şüpheye düşülmesi halinde Türk Patent Enstitüsü delil sunulmasını isteyebilir.

Nevi Değişikliği

Marka sahibi şirketlerin unvanlarındaki nevi değişikliklerinde aşağıdaki belgelerle birlikte Türk Patent Enstitüsüne müracaat edilerek gerekli değişiklikler yapılır.

• Marka tescil belge aslı
• Vekaletname
• Nevi değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesinin aslı

İŞMAN © 2012 Gizlilik Kosullari   İşman Tescil "İŞMAN DANIŞMANLIK" markasıdır. www.ismandanismanlik.com