Unvan Değişikliği

İsim, Firma Şirket Unvan, Değişiklikleri

Marka sahibinin isim, unvan, değiştiği hallerde bu değişiklik, ilgili markanın tescil numarası ile yapılacak değişikliği belirtir talep, yönetmelikte belirtilen belgelerin teslim edilmesi ve ücretinin ödenmesi ile sicile kaydedilir ve gazetede yayımlanır.

Şirket Unvan değişiklikleri marka başvurularına da uygulanır ve başvurunun yayımlanmasından sonra gerçekleşen değişiklikler bültende yayımlanır.

Değişikliğin aynı şirkete ait birden fazla başvuru veya tescil ile ilgili olduğu hallerde, talep edilen değişikliğin her bir başvuru ve tescil için aynı olması koşuluyla tek bir talep yapılması yeterlidir.

Birinci fıkrada bahsedilen değişikliklerin, marka sahibinin yeni bir marka başvurusu sırasında tespit edilmesi halinde sicilde adına kayıtlı bulunan tescil ve başvuruların tamamı üzerinde bu değişikliklerin yapılması gerekir.

İsim, unvan değişiklikleri sicile kayıt edilmediği sürece Türk Patent Enstitüsü tarafından hak sahibine yapılacak bildirimlerde mevcut sicil kaydı dikkate alınır.

Şirket Unvan Değişiklik talebinde yer alan herhangi bir beyanın doğruluğundan haklı nedenlerle şüpheye düşülmesi halinde Türk Patent Enstitüsü delil sunulmasını isteyebilir.

Şirket Ünvan Değişikliği İçin İstenen Belgeler

Firmanın unvanının değişmesi halinde tüm markalarınızda aşağıdaki belgelerle birlikte Türk Patent Enstitüsüne müracaat edilerek gerekli değişikler yapılır.

• Marka tescil belge aslı
• Vekaletname
• Unvan değişikliğini gösteren ticaret sicil gazetesi aslı

İŞMAN © 2012 Gizlilik Kosullari   İşman Tescil "İŞMAN DANIŞMANLIK" markasıdır. www.ismandanismanlik.com