Marka Yenileme

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre, onar yıllık dönemler halinde  marka yenilenir.

Koruma süresi sona eren marka, sahibinin veya vekilinin talebi ve marka yenileme ücretinin ödenmesi koşuluyla marka  yenilenir.Türk Patent Enstitüsü , marka sahibini ve marka üzerinde Sicile kaydedilmiş bir hakka sahip bulunan herhangi bir kimseyi, koruma süresinin sona erme tarihinden makul bir süre önce, koruma süresinin dolmakta olduğu konusunda bilgilendirebilir. Ancak bu bilgilendirmenin yapılmamış olması Türk Patent Enstitüsüne herhangi bir sorumluluk getirmez.

Marka Yenileme talebinin, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününde biten, altı aylık süre içinde yapılması ve aynı süre içinde marka yenileme ücretinin ödenmesi gerekir. Bu süre içinde marka  yenileme talebinin yapılmaması veya marka  yenileme ücretinin ödenmemesi halinde, yenileme talebi, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününü izleyen günden başlayan altı aylık ilave süre içinde, ek bir ücretin ödenmesi koşuluyla da yapılabilir.

Marka, yenileme ücretinin yanı sıra mal/hizmet çıkarma ücretinin de ödenmesi koşuluyla, tescil kapsamında bulunan mal ve/veya hizmetlerin bir kısmı için de marka yenilenebilir.

Marka  Yenileme, önceki koruma süresinin sona erdiği günden itibaren hüküm ifade eder. Yenileme sicile kaydedilir ve yayımlanır.

Üçüncü fıkrada belirtilen süreler içinde yenilenmeyen markalara ilişkin marka hakkı, koruma süresinin bittiği günü izleyen gün sona erer.

Marka  Yenileme talebinin içerdiği herhangi bir beyan veya unsurun doğruluğu konusunda haklı nedenlerle şüpheye düşülmesi halinde Türk Patent Enstitüsü delil sunulmasını isteyebilir.

İŞMAN © 2012 Gizlilik Kosullari   İşman Tescil "İŞMAN DANIŞMANLIK" markasıdır. www.ismandanismanlik.com