Marka Tescil Belgesi

Marka Tescil başvurusu eksiksiz yapılmış veya eksiklikleri giderilmiş, süresi içinde hakkında itiraz yapılmamış veya yapılan itiraz reddedilmiş ve süresi içinde tescil belgesi düzenleme ücretinin ödendiğini gösterir belge dahil noksan evrakları enstitüye teslim edilmiş bir başvuru, tescil edilerek sicile kaydedilir ve gazetede yayımlanır. Başvuru sahibine verilmek üzere, Marka Tescil Belgesi düzenlenir.

Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili,marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz.İnhisari hak sağlamayan bu tür unsurlar tescil belgesi üzerinde açıkça belirtilir.

Markanın ayırt edici olmayan bir unsur içerdiğinin tespit edilmesi ve bu unsurun markada yer almasının marka koruması kapsamında şüpheye yol açabilecek olması halinde,enstitü, inhisari hak sağlamayan bu tür unsurları, başvurunun bültende yer alan yayımında ve tescil belgesi üzerinde açıkça belirtir.Bu şekilde yapılan yayım kararına karşı başvuru sahibi,  itiraz edebilir.

Devir, intikal, unvan veya nev’i değişiklikleri, marka tescil belgesinin kaybı gibi benzeri hallere ilişkin olarak, talep üzerine tescil belgesinin yeniden düzenlenerek marka sahibine gönderilebilmesi için tescil belgesi düzenleme ücretinin ödendiğini gösterir belgenin teslim edilmesi gerekir.

İŞMAN © 2012 Gizlilik Kosullari   İşman Tescil "İŞMAN DANIŞMANLIK" markasıdır. www.ismandanismanlik.com