Başvuru Tümden Red

Türk Patent Enstitüsü tarafından, gerçekleştirilen marka tescil başvurularına 556 sayılı K.H.K. Hükümlerince Tümden Red kararı verebilir.

Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen tümden red kararları ve tümden redde sebep unsurlar ayrıntılı değerlendirilerek, tümden redde sebep unsurlar ortadan kaldırabilecek hukuki gerekçeler ve gerekli belgeler hazırlanarak ilgili karara itiraz edilir.

Türk Patent Enstitüsünü verilen itiraz dilekçesi sonucunda,  tescil süreci devam eder veya tümden red kararı hüküm bulur.

İŞMAN © 2012 Gizlilik Kosullari   İşman Tescil "İŞMAN DANIŞMANLIK" markasıdır. www.ismandanismanlik.com