Başvuru Kısmi Red

Türk Patent Enstitüsü tarafından, gerçekleştirilen marka tescil başvurularına 556 sayılı K.H.K. Hükümlerince Kısmi Red kararı verebilir.

Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen kısmi red kararları ve kısmi redde sebep unsurlar ayrıntılı değerlendirilerek, kısmi redde sebep unsurlar ortadan kaldırabilecek hukuki gerekçeler ve gerekli belgeler hazırlanarak ilgili karara itiraz edilir.

Türk Patent Enstitüsünü verilen itiraz dilekçesi sonucunda,  tescil süreci devam eder veya kısmi red kararı hüküm bulur.

İŞMAN © 2012 Gizlilik Kosullari   İşman Tescil "İŞMAN DANIŞMANLIK" markasıdır. www.ismandanismanlik.com