İçerikler

Marka Nedir?

Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir.

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname anlamında marka;"Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil,özellikle sözcükler,şekiller,harfler,sayılar,malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen,baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir."

Marka,mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir.Bu durumda mal veya ambalajın tescili,marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz.Tescilli bir markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden,farklı unsurlarla kullanılması,markayı kullanma kabul edilir.

Marka hakkı,markanın 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre tescil edilmesi ile elde edilir.Tescilli bir marka başkasına devredilebilir,miras yoluyla intikal edebilir,kullanma hakkı lisans konusu olabilir,rehin edilebilir ve teminat olarak gösterebilir.

Hizmet Markası Nedir?
Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

Ortak Marka Nedir?
Ortak marka, üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılmak üzere, grubu oluşturan işletmelerin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

Garanti Markası Nedir?
Garanti markası, marka sahibinin veya marka sahibine iktisaden bağlı olan bir işletmenin mal veya hizmetlerinde kullanılmamak koşuluyla, marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini, ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.

İŞMAN © 2012 Gizlilik Kosullari   İşman Tescil "İŞMAN DANIŞMANLIK" markasıdır. www.ismandanismanlik.com