İçerikler

Isman-Logo

İşman Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri

İşman Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri Samsun da kurulmuştur;
Şirket kurucuları, otuz yıla yakın mesleki birikimlerini aktarmak üzere faaliyet alanı olarak, son dönemde küçük ve orta ölçekli işletmelerde büyük eksikliği çekilen ‘Üretim ve Sistem Danışmanlığı’na ve ilgili eğitim-gelişim faaliyetlerine odaklanmışlardır.

İşman öncelikli Samsun da   KOBİ’lerin kalkınmasını, gelişmesini hedeflemektedir.  KOBİ’lerin gelişmesinin tek yolu ise, modern işletmecilik tekniklerini kullanmaktır. Bu  amaçla  bölge ekonomisine  faydalı olmayı  ve  birikimlerini paylaşmayı  hedeflemektedir.
 
Bilindiği gibi KOBİ'lerin büyük çoğunluğu, imalat sanayiinde faaliyet gösterir. İmalat sanayiinde faaliyet gösteren firmalara danışmanlık uygulamalarında, işletme deneyimi, özellikle imalat işletmesi deneyimi büyük önem taşımaktadır.
30 yıla yakın imalat işletmesi deneyimi ve  birikimlerimiz ile  karşınızdayız ve danışmanlık hizmetlerinin başarıya ulaşmasının, sadece teorik düzeyde kalmadan doğrudan uygulamanın da birlikte yapılması ile sağlanabileceğini biliyor ve uyguluyoruz.
 
Amacımız, imalat sanayiinde faaliyet gösteren işletmelerin yeniden yapılanması / kurumsallaşması ve modern işletmecilik tekniklerini kullanması ve bu amaca  yönelik olarak da, gerekli olan danışmanlık ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesidir.

“Ölçülemeyen  hiçbir şeyi iyileştirilemez” prensibinden  hareketle, öncelikle mevcut durum analiz edilir ve  iyileştirmeye açık alanlar belirlenir, hedeflenen  istenen noktaya ulaşmak için uygun araç ve teknikler seçilir, öneriler geliştirilir ve uygulamaya geçilir.

İşman bu çalışmaların yanı sıra, aynı zamanda Ulusal ve  Uluslararası  mali destek programları kullanımına yönelik proje hazırlama ve yürütme ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetleri konularında da faaliyetler göstermektedir.

İşman Mühendislik ve Danışmanlık Hizmeyleri; Marka Tescil, Patent ve Faydalı Model Danışmanlığı konusunda "İşman Tescil" ismi ile müşterilerinin ihityaçlarına cevap vermetedir.

İŞMAN © 2012 Gizlilik Kosullari   İşman Tescil "İŞMAN DANIŞMANLIK" markasıdır. www.ismandanismanlik.com